Tỉnh Thức Cho Hiệu Suất Công Việc Và Sức Khỏe Tinh Thần (Tại Chỗ Quy Mô Nhỏ & Trực tuyến)

Dành cho tất cả cấp bậc

About

Công sở là môi trường chứa nhiều những thách thức mới nảy sinh từ việc kết nối 24/7 với công việc, việc sử dụng công nghệ liên tục và nhu cầu ngày càng cao do môi trường kinh tế luôn thay đổi. Kết quả là nhiều người trong các tập đoàn và doanh nghiệp đang trải qua các triệu chứng căng thẳng và suy giảm sức khỏe. Đây là hội thảo học tập quy mô nhỏ nhằm hướng dẫn học viên tìm hiểu cách chăm sóc sức khỏe tinh thần thông qua các thực hành và hiểu biết sâu sắc về Tỉnh thức. Những người tham gia sẽ học các phương pháp thực hành và lợi ích của Tỉnh thức để vượt qua các tình huống căng thẳng và khó khăn một cách dễ dàng hơn.

Final-logo.jpg

Lợi ích

  • Tăng cường khả năng phục hồi

  • Tăng trạng thái tích cực của tâm trí

  • Giảm căng thẳng

  • Tăng năng lượng giúp hoàn thành nhiệm vụ

  • Tăng mức độ Hạnh phúc

Học viên tham gia sẽ được cung cấp tài liệu dụng cụ để thực hành tại nhà cũng như tại nơi làm việc.

Quan tâm đến điều này?

sự kiện sắp tới