Tỉnh Thức Cho Hiệu Suất Công Việc Và Sức Khỏe Tinh Thần (Hội thảo Nửa ngày)

Dành cho tất cả cấp bậc

About

Hội thảo diễn ra trong nửa ngày nhằm giới thiệu các phương pháp thực hành và lợi ích của Tỉnh thức. Học viên tham gia sẽ được trang bị các phương pháp thực hành và lợi ích của Tỉnh thức trong các hoạt động và tương tác hàng ngày trong môi trường công sở giúp vượt qua các tình huống căng thẳng và khó khăn một cách dễ dàng hơn và cũng đưa ra quyết định tốt hơn. Họ cũng sẽ được tiếp cận với các chiến lược để tăng cường sự tập trung, nhận thức về bản thân và những người khác, cải thiện khả năng điều tiết cảm xúc và tăng hiệu suất trong công việc.

Final-logo.jpg

Lợi ích

  • Tăng cường khả năng phục hồi

  • Tăng trạng thái tích cực của tâm trí

  • Giảm căng thẳng

  • Tăng năng lượng giúp hoàn thành nhiệm vụ

  • Mở rộng quan điểm để giải quyết vấn đề

  • Cải thiện kỹ năng lắng nghe

  • Cải thiện sự tập trung và ra quyết định

  • Thúc đẩy hành vi tích cực

Quan tâm đến điều này?

sự kiện sắp tới