Tỉnh Thức Cho Hiệu Suất Công Việc Và Sức Khỏe Tinh Thần (Hội thảo Một ngày)

Dành cho tất cả cấp bậc

About

Hội thảo diễn ra trong một ngày kết hợp giữa sức khỏe tinh thần và hiệu quả công việc cho nhân viên. Phần đầu của hội thảo giới thiệu về các phương pháp thực hành và lợi ích của Tỉnh thức trong việc giảm căng thẳng, lo lắng và ứng phó với các tình huống khó khăn. Phần sau dạy các thành phần liên quan đến Tỉnh thức như nhận thức về thời gian và cách quản lý thời gian, tập trung vào việc phân phối và thực hiện hành động để tăng mức độ hiệu quả công việc.

Final-logo.jpg

Lợi ích

 • Cải thiện hiệu suất

 • Giảm sự phân tâm khi làm việc tại nhà hoặc văn phòng

 • Tăng cường khả năng phục hồi

 • Cải thiện công việc và các mối quan hệ cá nhân

 • Tăng sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và bác ái

 • Thúc đẩy tinh thần đội nhóm và hỗ trợ lẫn nhau

 • Tăng năng lượng giúp hoàn thành nhiệm vụ

 • Quản lý thời gian tốt hơn

 • Nâng cao khả năng thành công trong các tình huống thử thách

 • Thúc đẩy cảm giác thành công

 • Đánh giá cao ưu và nhược điểm của công nghệ

Quan tâm đến điều này?

sự kiện sắp tới