Tỉnh Thức Cho Hiệu Suất Công Việc Và Sức Khỏe Tinh Thần

Dành cho tất cả cấp bậc

About

Tỉnh Thức Cho Hiệu Suất Công Việc Và Sức Khỏe Tinh Thần là chương trình dựa trên bằng chứng diễn ra trong vài tuần cho phép nhân viên áp dụng Tỉnh thức trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của mình. Chương trình dạy cho học viên cách ứng phó với sự phức tạp và áp lực tại nơi làm việc với sự cân bằng, rõ ràng, tự tin và năng suất cao hơn. Những người tham gia sẽ học các phương pháp thực hành Tỉnh thức và lợi ích của nó trong các hoạt động và tương tác hàng ngày tại nơi làm việc để vượt qua các tình huống căng thẳng và khó khăn một cách dễ dàng hơn và cũng đưa ra quyết định tốt hơn. Họ cũng sẽ học các chiến lược để tăng cường sự tập trung, nhận thức về bản thân và những người khác, cải thiện khả năng điều tiết cảm xúc và tăng hiệu suất trong công việc.


Học viên tham gia sẽ nhận được một tạp chí và một cuốn sách để hướng dẫn thực hành hàng ngày tại nhà và nơi làm việc. Hội thảo sẽ được dẫn dắt bởi một Giáo viên Tỉnh thức được Chứng nhận, người sẽ tiến hành các buổi học tại chỗ từ 1,5 đến 2 giờ mỗi tuần.

Final-logo.jpg

Lợi ích

 • Cải thiện khả năng tập trung và khả năng làm việc của bộ nhớ

 • Tăng cường khả năng phục hồi

 • Tăng trạng thái tích cực của não bộ

 • Thúc đẩy sự sáng tạo

 • Cải thiện các mối quan hệ

 • Giảm căng thẳng

 • Tăng Năng lượng hoàn thành nhiệm vụ

 • Mở rộng quan điểm để giải quyết vấn đề

 • Cải thiện kỹ năng lắng nghe

 • Cải thiện sự tập trung và ra quyết định

 • Thúc đẩy hành vi tích cực

Quan tâm đến điều này?

sự kiện sắp tới