Tư Vấn Về Việc Áp Dụng Các Chương Trình Tỉnh Thức Vào Môi Trường Làm Việc

About

Việc áp dụng Tỉnh thức vào môi trường làm việc có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với các tổ chức vì nó phụ thuộc vào các yếu tố như mức độ phù hợp, chi phí, mua vào, cam kết về băng thông và thời gian giữa các tổ chức khác. Với kinh nghiệm trong phát triển lãnh đạo, phát triển nhân viên và chuyển đổi văn hóa, chúng tôi giúp các tổ chức tiến hành nghiên cứu, thiết kế và thực hiện các chương trình Tỉnh thức tại nơi làm việc nhằm bổ sung cho các mục tiêu tổ chức giúp tăng hiệu suất, năng suất và nâng cao sức khỏe tinh thần cho tất cả mọi người.

Final-logo.jpg

Lợi ích

  • Thiết kế chương trình theo yêu cầu

  • Làm rõ vướng mắc

  • Giải đáp thắc mắc

Quan tâm đến điều này?

sự kiện sắp tới