Lãnh Đạo Trong Tỉnh Thức

Dành cho các cấp Lãnh đạo & Quản lý

About

Các nhà lãnh đạo vĩ đại nhìn thấy được mọi thứ rõ ràng. Họ nhận thức được bản thân, người khác và thế giới xung quanh. Họ có thể định hướng nhận thức của bản thân từ bên trong: nhận thức được suy nghĩ, cảm xúc và giá trị, họ có khả năng quản lý trạng thái tâm trí và phản ứng của mình tốt hơn. Họ cũng có thể hướng nhận thức ra bên ngoài. Một số người có thể thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo với những năng lực đã được phát triển tốt. Lãnh đạo có tâm sẽ củng cố và phát triển những phẩm chất này. Chương trình giảng dạy về Lãnh đạo trong Tỉnh thức theo cuốn sách “Lãnh đạo trong Tỉnh thức: Nghệ thuật trở thành nhà lãnh đạo, không là người đám đông”.


Các nhà lãnh đạo sẽ có thể:

 • Kết hợp Tỉnh thức vào Năng lực Lãnh đạo

 • Phát triển khả năng tự nhận thức, tự quản lý và ý thức xã hội

 • Nuôi dưỡng văn hóa “Thực hành Tỉnh thức” trong việc tự nhận thức, quản lý bản thân, ý thức xã hội và sự tử tế trong công việc

 • Học và áp dụng các chiến lược để ứng phó, quản lý cảm xúc và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định, quản lý xung đột

Final-logo.jpg

Lợi ích

 • Cải thiện khả năng tập trung và khả năng làm việc của bộ nhớ

 • Tăng cường khả năng phục hồi

 • Tăng trạng thái tích cực của tâm trí

 • Tạo ra một môi trường học tập lành mạnh

 • Thúc đẩy sự sáng tạo

 • Cải thiện các mối quan hệ

 • Giảm căng thẳng

 • Giảm tác động tiêu cực của đa nhiệm

 • Giảm phản ứng

 • Tăng cường sự chú ý vào thời điểm hiện tại

 • Sự tử tế

 • Nâng cao năng lực quan sát

 • Tăng cường hoạt động giữa các cá nhân, sự đồng cảm và nhận thức về bản thân

 • Nâng cao khả năng giải quyết vấn đề, ra quyết định, tập trung, phân tích

 • Thúc đẩy hiệu ứng truyền cảm xúc tích cực

 • Cải thiện kỹ năng lắng nghe

 • Đào luyện với lòng trắc ẩn

 • Tăng hiệu suất công việc của nhân viên, sự hài lòng trong công việc và sự hài lòng về nhu cầu

 • Nâng cao kỹ năng lãnh đạo

 • Khả năng ra quyết định

 • Rõ ràng hơn

Quan tâm đến điều này?

sự kiện sắp tới