top of page
Guided Meditation

Hãy làm bài trắc nghiệm về Tỉnh thức sau

Bạn ở mức độ tỉnh thức nào?

Tỉnh thức là sự phân bổ và thực hành của Nhận thức, Tập trung và Chấp nhận. Đó là nghệ thuật sống trong thời điểm hiện tại mà không mất tập trung vào tương lai. Việc thực hành Tỉnh thức giúp làm tăng mức độ hạnh phúc và sức khỏe tinh thần, chưa bàn đến việc đào luyện chuyên sâu, nhiều người trong chúng ta có thể còn chưa hiểu chính xác Tỉnh thức là gì.

Bài trắc nghiệm dưới đây là bản sao của Thước đo sự Tỉnh thức của Philadelphia được phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học La Salle và Đại học Drexel. Vui lòng trả lời trung thực nhất có thể về tần suất bạn gặp phải trong mỗi tình huống trong tuần qua ứng với 20 câu trắc nghiệm sau đây.

Khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được một điểm số giúp biết được trải nghiệm về Tỉnh thức của mình thế nào, mức độ thực hành và mức độ tỉnh thức của bạn ra sao.

Nguồn: Cardaciotto, L., Herbert, J. D., Forman, E. M., Moitra, E., & Farrow, V. (2008). “The Assessment of Present-Moment Awareness and Acceptance: The Philadelphia Mindfulness Scale.” Assessment, 15 (2), 204-223.

Gửi trắc nghiệm để biết số điểm

bottom of page