Image by Cytonn Photography

Hợp tác với Chúng tôi

Chúng tôi có một mục đích rõ ràng và duy nhất là nâng cao sức khỏe tinh thần thông qua việc thực hành Tỉnh thức thế tục và dựa trên bằng chứng. Nếu bạn là người có cùng mục đích và chân thành muốn nâng cao nhận thức về Tỉnh thức thông qua thương hiệu, nghiên cứu và  chương trình của chúng tôi, hãy vui lòng để lại tin nhắn. Chúng tôi sẽ rất vui khi được hợp tác với bạn trong việc mang Tỉnh thức đến quốc gia hay vùng lãnh thổ bạn đang sinh sống.

pexels-andrea-piacquadio-3760611.jpg

Chương trình cho 
Doanh nghiệp & Giáo dục

Screenshot 2021-03-21 at 10.33.11 AM.png

Cấp Chứng Chỉ Giáo Viên Dạy Tỉnh Thức

istockphoto-1148092095-612x612.jpg

Các Chương Trình   
Cộng Đồng