DỊCH  VỤ

Trung tâm Tỉnh thức Việt Nam cung cấp các Chương trình Đào tạo Tỉnh thức khác nhau cho mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội, dành cho người mới bắt đầu thực hành Tỉnh thức hay người đã hoàn thành Khóa Tỉnh thức 8 tuần.

Vector Smart Object-2@3x.png

Các chương trình của chúng tôi tạo điều kiện cho các cá nhân trở thành những thành viên năng động trong việc chăm sóc bản thân, sử dụng nội lực để chăm lo sức khỏe, hạnh phúc và sức khỏe tinh thần trong mọi hoàn cảnh.

Education

Education

Our Mindfulness-Based Education programmes are uniquely designed for schools based on the principles of mindfulness and teaching. The programmes are catered to all the stakeholders of an educational institution.

Students
Teachers
School Leaders

Public

Public

Our Mindfulness programmes for public are targeted at increasing levels of Happiness, reducing Stress and enhancing Self-Awareness. The programmes are catered to individuals, parents and children.

Parenting
Well-being
Children

Corporate

Corporate

Our Mindfulness Based Corporate programmes are uniquely designed for organisations based on the principles of mindfulness and performance. The programmes are catered to leadership and staffs at all levels of organisations.

Managers
Staff
Leaders

Certification

Certification

Learn more about accredited Certification Programmes.

Trainer
Mindfulness Teacher
Teacher Training

Chương Trình