top of page
Image by Ilias Chebbi

Audio Hướng Dẫn

Thực hành Tỉnh thức thế ngồi
Thực hành Tỉnh thức Quét cơ thể 
Thực hành Tỉnh thức thở - 10 phút
Thực hành Quán niệm Hơi thở 
Thực hành Tỉnh thức khi đi
Thực hành Tỉnh thức trong Nhận thức
Thực hành Tỉnh thức Cây
Thực hành Tỉnh thức Yêu thương
Thực hành Tỉnh thức thở - 20 phút
Thực hành Tỉnh thức thở - 7 phút
Thực hành Tỉnh thức Núi
Thực hành Cân bằng Thân tâm
Thực hành ăn trong Tỉnh thức (với một gói nhỏ nho khô, sô-cô-la hoặc hạt)
Thực hành Tỉnh thức Hồ

Nghe tất cả Audio tại  SoundCloud

bottom of page