Trung tâm bao gồm đội ngũ Chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm trong công việc thực thi, đào tạo và cung cấp đa dạng chương trình về các tỉnh học khóa. Bên cạnh trò chơi là giảng viên và người điều hành tỉnh thức, đội ngũ của chúng tôi còn có nhiều năm kinh nghiệm trong Công việc Phát triển Lãnh đạo, Phát triển Tổ chức, Tâm lý học, Tâm lý trị liệu, Vấn đề, Giáo dục dục và sức khỏe tinh thần.

Dr. Kathirasan K (PhD, CMT-P)

Dr. Kathirasan K (PhD, CMT-P)

Managing Director, Founder

Dr. Sunita Rai (PsyD, CMT-P)

Dr. Sunita Rai (PsyD, CMT-P)

Executive Director
Clinical Psychologist

Albert Tiong

Albert Tiong

Country Director

Hãy Gặp
Đội Ngũ Chuyên Gia Của Chúng Tôi